Suoramyynti Ruotsi

Logo

Madame Chic Cosmetics on Ruotsin suoramyynnin ylpeitä jäseniä.

Olemme aktiivisia jäseniä ja osallistumme järjestettyihin gaaleihin ja tapahtumiin. Toimitusjohtajamme on myös yhdistyksen hallituksen jäsen, ja arvostamme alan eettisiä sääntöjä ja tärkeitä ponnisteluja.

Ruotsissa on yli 155 000 suoramyyjää, joista 90 000 tulee yhdistyksen jäsenyrityksistä, joilla kullakin on oma ainutlaatuinen ja henkilökohtainen yrittäjyytensä. Nämä suoramyyjät muodostavat suoramyynnin / suorakaupan ytimen, ja DSS toimii teollisuusorganisaationa tiedottaakseen, kannustamalla ja kehittämällä teollisuutta, jonka nykyinen liikevaihto on lähes 2-3 miljardia vuodessa.

Suoramyynti / suorakauppa on nyt enemmän kuin koskaan "henkilökohtainen yrittäjyys" ja perustuu ainutlaatuiseen luottamukseen myyjien ja ostajien väliseen tapaamiseen. Tämän suhdepohjaisen neuvon ja toisten tuntemuksen avulla luodaan yksinomainen liikearvo, joka stimuloi positiivista ilmapiiriä. Monet suoramyyjät ovat innostuneita ja ohjaavat rakentamaan sosiaalista verkostoaan yhdessä mahdollisuuden omaan henkilökohtaiseen kehitykseen. Tällä tavalla siitä tulee neuvoa-antava asiakassuhde, joka perustuu usein ystävyyteen ja huomioihin sekä asiakkaan että myyjän keskuudessa. Vaikka suoramyynti / suorakauppa tarjoaa hyvät uranäkymät ja mahdollisuuden ansaita lisätuloja, useimmille suoramyyjille kokemus itsenäisestä yrittäjyydestä ja vapaudesta kannustaa suurempiin haasteisiin, jotka suoramyyjä priorisoi eniten.

Yhdistyksen päätehtävät ovat jäsenten etujen ja kuluttajan suojeleminen, pyrkiminen hyvien liiketapojen hyväksi ja alan kehittäminen. Muita tärkeitä tehtäviä ovat hyvän maineen edistäminen sekä suoramyynnissä / suorakaupassa jakeluna että sen ammattilaisille. DSS pyrkii myös varmistamaan, että alan eettiset säännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan ja että myyjät ja jakelijat ovat hyvin koulutettuja.

DSS on vertailuelin kaikelle lainsäädännölle, joka vaikuttaa jakelumuotoon. Yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa myös Ruotsin kuluttajaviraston, arpajaistarkastuksen ja muiden viranomaisten kanssa. DSS: ää johtaa toimitusjohtaja, ja sillä on hallitus, jossa on edustajia eri jäsenyrityksistä.

Lue lisää täältä https://directsellingsweden.se/